کارتابل من

آخرین دانش ها

نظرسنجی الزام بکارگیری مدیریت دانش

براساس مقالات سازمان بهره وری آسیایی، مدیریت دانش یک فرآیند یافتن اطلاعات درمورد سودمند بودن یک سازمان برای دیگران است.گاهی اوقات سازمان ها در مدیریت دانش دخیل هستند اما آن را با نامهای دیگری می شناسند. لطفا اجازه دهید بدانیم که آیا سازمان شما اقدامات زیر را انجام می دهد یا خیر.

1 .
  • جمع آوری و به اشتراک گذاری اطلاعات درمورد بهترین اقدامات
2 .
  • استفاده از شبکه بندی ها برای انتقال اطلاعات به کارمندان مرتبط با مدیر و مشتری
3 .
  • استفاده از شبکه بندی ها برای انتقال اطلاعات به کارمندان مرتبط با مهندس سازنده ی محصول و مشتری
4 .
  • ایجاد روندهای رسمی برای اطمینان از درسهای ارائه شده در یک پروژه به وظایف دیگر نیز راه پیدا می کنند.
5 .
  • یافتن راههای رسمی برای توجه مدیر به کارمندان زیردست
6 .
  • گسترش سیستم های تخصصی برای دریافت مهارتها و دانشهای حرفه ای
21991
کل بازدیدها
3
افراد آنلاین
117
دانش های ثبت شده
38
اعضای سامانه